17.12
10:37

Πρωτοσέλιδα

AEK1924.gr team
Advertisement

«; $i = 1; foreach ($xml as $paper):{ if ($paper->title) { echo «

«; $title=$paper->title; $image=$paper->link[1][‘href’]; $date=$paper->published; $bigimage = str_replace(‘w300’,w980,$image); echo ««.$title.»«; echo «
«; echo «

«; echo «

«; if (($i%3)==0) { echo «

«; } $i = $i + 1; } else {} } endforeach; echo «

«; } else { echo «Δεν μπορέσαμε να φορτώσουμε τα εξώφυλλα των εφημερίδων»; } ?>

Advertisement